İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Fakülte Görev Tanımları

Ana Bilim Dalı Başkanı Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

Araştırma Görevlisi Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

Bölüm Başkanı Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

Bölüm Başkan Yardımcısı Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

Dekan Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

Dekan Yardımcısı Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

Dekan Özel Kalemi Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi Personeli Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

Döner Sermaye Personeli Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

Fakülte Sekreteri Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

İdari Destek Görevlisi Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

Maaş Tahakkuk Personeli Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

Öğrenci İşleri Personeli Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

Öğretim Üyesi Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

Personel İşleri Personeli Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

Satın Alma Personeli Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

Sürekli İşçi Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

Taşınır Kontrol Yetkilisi Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

Tekniker Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

Yazı İşleri Personeli Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

 

Menüyü Kapat