İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Arşiv Birimi

         ORHAN FARUK BOZTAŞ

         Görevi: Birim Arşiv Sorumlusu

         Unvanı: Memur (Ş)

         E-posta: orhan.boztas@ikcu.edu.tr

         Telefon: 4242

 

 

 

Öğrenim Bilgileri

Ön Lisans Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi

 

Hizmet İçi Eğitimler
Arşiv ve Arşivleme Teknikleri Eğitimi (2021)
Kalite Güvence Sistemi Uygulamaları Eğitimi (2021)
Protokol Kuralları Eğitimi (2021)
Yazışma Kuralları Eğitimi (2021)
Mobbing ve Korunma Yolları Eğitimi (2020)
Protokol Kuralları Eğitimi (2020)
ÜBYS İşlemleri Eğitimi (2020)
Yazışma Kuralları Eğitimi (2020)
Resmi Yazışma Usul ve Esasları Eğitimi (2019)
Öğrenci İşleri Eğitimi (2018)
Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri Eğitimi (2018)
Protokol ve Önemi Eğitimi (2018)
Aday Memur Temel Eğitimi

Menüyü Kapat