İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Ağ (Web) Yönetimi Birimi

         OZAN AKAN AKŞAR

         Görevi: Ağ (Web) Yöneticisi

         Unvanı: Tekniker

         E-posta: ozan.aksar@ikcu.edu.tr

         Telefon: 4256

 

 

Öğrenim Bilgileri

Ön Lisans İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi
Ön Lisans Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri
Lisans Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği
Lisans Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Yüksek Lisans İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Ana Bilim Dalı

 

Akademik Özgeçmiş

Makale
Akşar, O. A. (2017). Cumhuriyet Tarihinin İlk Balıkçılık Okulu: Marmara Balıkçılık Mektebi. Tarım ve Mühendislik Dergisi V:116-117, 94-95.
Sözlü Bildiri
Akşar, O. A. (2015). Sudan Karaya Geçişte Bir Araform Olarak Ayaklıbalık: Tiktaalik roseae (Daeschler, Shubin & Jenkins, 2006). 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir, Turkey.
Akşar, O. A. (2017). Balıkçılık Eğitimi Tarihinde Bir İlk: Marmara Balıkçılık Mektebi. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 12 - 15 Eylül 2017 Sinop Üniversitesi, Sinop, Turkey.
Akşar, O. A. (2017). Ağ Kafeslerde Yapılan Kültür Balıkçılığının Denizel Ekosistem ile Halk Sağlığına Etkileri ve Alternatif Yetiştiricilik Yöntemleri. 1st International Water Congress / IV. Ulusal Su Kongresi, 26-29 Ekim 2017 Afyon.
Poster Bildiri
Akşar, O. A. (2017). Tarlalarında Balıkçılık Yapılan Aydınlanma Okulları: Köy Enstitülerinde Balıkçılık Eğitimi. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 12 - 15 Eylül 2017 Sinop Üniversitesi, Sinop, Turkey.
Akşar, O. A. (2017). Uygulamalı Balıkçılık Eğitimi Veren İlk Lise: İstanbul Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 12 - 15 Eylül 2017 Sinop Üniversitesi, Sinop, Turkey.
Atıf
(2018) Su Ürünleri Dünya ve Türkiye Pazarı

 

 

Sertifika Verildiği Kurum
Gıda Güvenliği ve Hijyeni Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi / Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi Türk Standartları Enstitüsü
Bilirkişilik Temel Eğitimi TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi Türk Standartları Enstitüsü
TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi Türk Standartları Enstitüsü
Su Ürünlerinde Global GAP TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Pedagojik Formasyon Eğitimi Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
ISO 14001:2004 Environmental Management Systems (Çevre Yönetim Sistemi) Rodos Grup
ISO 18001:2007-OHSAS Occupational Health and Safety Systems (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Eğitimi) Rodos Grup
ISO 19011:2011 Internal Auditor (İç Denetçi Eğitimi) Rodos Grup
ISO 22000:2005-HACCP Food Safety Management Systems (Gıda Güvenliği Eğitimi) Rodos Grup
ISO 9001:2008 Quality Management Systems (Temel Kalite Yönetimi) Rodos Grup
Risk Analysis (Risk Analizi Eğitimi) Rodos Grup
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

 

Eğitim / Kurs Kurum
Zor Zamanlarda Doğru Kararlar için Zihinsel Esneklik Türkiye Kalite Derneği
Amatör Denizci Eğitimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Eğitimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Kalite Sistemleri Eğitimi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Standart Dosya Planı Uygulama, Dosyalama ve Arşivleme Eğitimi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi (C Sınıfı) İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu
Bilgisayar İşletmenliği Milli Eğitim Bakanlığı
Microsoft Excel Temel Düzey 2010 Network Academy
Türkiye İktisat Tarihi Atölyesi Marmara Üniversitesi Sinema ve Edebiyat Kulübü
Yakın Tarih Atölyesi Marmara Üniversitesi Sinema ve Edebiyat Kulübü
Sinema Atölyesi Marmara Üniversitesi Sinema ve Edebiyat Kulübü
Sosyoloji Atölyesi Marmara Üniversitesi Sinema ve Edebiyat Kulübü
Mahalle Afet Gönüllüsü Eğitimi Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Sivil Savunma Eğitimi Üsküdar Kaymakamlığı

 

 

Hizmet İçi Eğitimler
Arşiv ve Arşivleme Teknikleri Eğitimi (2021)
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (2021)
Kalite Güvence Sistemi Uygulamaları Eğitimi (2021)
Protokol Kuralları Eğitimi (2021)
Yazışma Kuralları Eğitimi (2021)
Kalite Sistemleri Farkındalık Eğitimi (2020)
Mobbing ve Korunma Yolları Eğitimi (2020)
Protokol Kuralları Eğitimi (2020)
ÜBYS İşlemleri Eğitimi (2020)
Yazışma Kuralları Eğitimi (2020)
Kurum İçi, Kurum Dışı Yazışma Kuralları Eğitimi (2017)
ÜBYS ve EBYS Eğitimi (2017)
İletişim İkna ve Müzakere Eğitimi (2017)
Ofis Protokolü ve Görgü Kuralları Eğitimi (2017)
Aday Memur Temel Eğitimi (2015)

Menüyü Kapat