İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Destek Hizmetleri Birimi

         SEVDA ÖNDER

         Görevi: Destek Hizmetleri Personeli

         Unvanı: İşçi

         E-posta: sevda.onder@ikcu.edu.tr

         Telefon: 4299

 

 

 

Öğrenim Bilgileri

Ön Lisans Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler
Lisans Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji

 

 

Hizmet İçi Eğitimler
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (2021)
Davet, Ziyaret ve İkrama Dair Protokol ve Görgü Kuralları (2017)

 

 

         AHMET MOTOR

         Görevi: Destek Hizmetleri Personeli

         Unvanı: İşçi

         E-posta: ahmet.motor@ikcu.edu.tr

 

 

 

Öğrenim Bilgileri

Zafertepe İlkokulu

 

Eğitim / Kurs Kurum
Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı

 

Hizmet İçi Eğitimler
Kalite Güvence Sistemi Uygulamaları Eğitimi (2021)
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (2021)
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Mobbing ve Korunma Yolları Eğitimi (2020)
Protokol Kuralları Eğitimi (2020)
ÜBYS İşlemleri Eğitimi (2020)
Yazışma Kuralları Eğitimi (2020)
Menüyü Kapat