İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Su Ürünleri Teknik İşler Birimi

         EBUBEKİR DERYA

         Görevi: Su Ürünleri Teknik İşler Personeli

         Unvanı: Tekniker (Ş)

         E-posta: ebubekir.derya@ikcu.edu.tr

         Telefon: 4256

 

 

 

Öğrenim Bilgileri

Ön Lisans Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Balık Yetiştiriciliği
Lisans Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme

 

Hizmet İçi Eğitimler
Kalite Güvence Sistemi Uygulamaları Eğitimi (2021)
Protokol Kuralları Eğitimi (2021)
Yazışma Kuralları Eğitimi (2021)
Mobbing ve Korunma Yolları Eğitimi (2020)
Protokol Kuralları Eğitimi (2020)
ÜBYS İşlemleri Eğitimi (2020)
Yazışma Kuralları Eğitimi (2020)
Ofis Protokolü ve Görgü Kuralları Eğitimi (2017)
Aday Memur Temel Eğitimi

 

                                                   

 

         OLCAY ŞİMŞEK

         Görevi: Su Ürünleri Teknik İşler Personeli

         Unvanı: Tekniker

         E-posta: olcay.simsek@ikcu.edu.tr

        

 

 

 

 

Öğrenim Bilgileri

Ön Lisans Süleyman Demirel Üniversitesi Aksu Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri
Lisans Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği

 

Akademik Özgeçmiş

Makale
Güroy, D., Karadal, O., Güroy, B., Mantoğlu, S., Çelebi, K., Şimşek, O., Eroldoğan, O.T., Genç, M.A., Genç, E. (2017). The effects of dietary protein levels with amino acid supplementation on the growth performance, haematological profile and histology of meagre (Argyrosomus regius) in two different size classes. Aquaculture Research, 48 (12), pp. 5751-5764.
İzci, L., Şimşek, O. (2017). Determination of quality properties of meagre (Argyrosomus regius) fillets coated with chitosan-based edible films. Journal of Food Safety, Vo.38 Issue:1.
Sözlü Bildiri
Yemleme sıklığı ve oranının yavru granyöz balıklarında (Argyrosomus regius) büyüme performansı üzerine etkisi. IV.  Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, 01-02 Eylül 2016, Adana.
Poster Bildiri
Güroy, D., Karadal, O., Mantoğlu, S., Güroy, B., Şimşek, O., Eroldoğan, O. T., Genç, M. A., Genç, E. (2016). The effects of feeding rate on the growth performance and biological parameters of meagre Argyrosomus regius, International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 03-05 November 2016, Antalya.
The effects of amino acid supplementation with different dietary protein levels on the growth performance of meagre, Argyrosomus regius. Aquaculture Europe 2015, 20-23 October 2015, Rotterdam.
Growth performance and cost analysis of meagre, Argyrosomus regius as Affected by Feeding Frequencies. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 03-05 November 2016, Antalya.
Farklı oranlarda protein içeren yemlerle beslenen granyöz balıklarında (Argyrosomus regius) amonyak boşaltımı. IV. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kongresi, 01-04 Eylül 2015, Kahramanmaraş.
Atıf
(2021) Dietary Phospholipids Enhance Growth Performance and Modulate Cold Tolerance in Meagre (Argyrosomus regius) Juveniles
(2021) Limiting amino acids supplementation in low crude protein diets and their impacts on growth performance and carcass composition in Labeo rohita (rohu) adult fish
(2021) Effect of alternate feeding with fish oil‐ and peanut oil‐based diets on the growth and fatty acid compositions of European seabass fingerlings (Dicentrarchus labrax) in the recirculated systems
(2021) Effects of Rapana venosa meal‐supplemented diets on reproduction, histopathology and some blood parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) broodstock
(2019) Impacts of cycled dietary protein ratios on the growth performance and somatic indices of meagre (Argyrosomus regius)
(2018) Dietary requirement for n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids for fast growth of meagre (Argyrosomus regius Asso, 1801) fingerlings
(2020) Effects of reduced protein level and dietary amino acid supplementation on growth, body composition and intestinal morphometry of silver catfish (Rhamdia quelen)
(2021) Water temperature effects on growth performance, proximate body and tissue composition, morphometric characteristics and gastrointestinal evacuation processes of juvenile meagre, Argyrosomus regius (Asso 1801)
(2021) Growth dependent changes in protein efficiency and amino acid composition in cultured meagre Argyrosomus regius
(2020) Edible films and coatings, an update on recent advances. In book: Biopolymer-Based Formulations.
(2020) Preservation of aquatic food using edible films and coatings containing essential oils: a review

 

 

         MUSTAFA DENİZ

         Görevi: Su Ürünleri Teknik İşler Personeli

         Unvanı: İşçi

         E-posta: mustafa.deniz@ikcu.edu.tr

   

 

 

 

Öğrenim Bilgileri

Lisans Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği
Yüksek Lisans İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Ana Bilim Dalı

 

Akademik Özgeçmiş

Makale
Deniz, M., Tanrıkul, T. T., Karadal, O., Dinçtürk, E., Karaduman, F. R.. (2020). A Preliminary Study on Reproduction and Development of Bushymouth Catfish (Ancistrus dolichopterus) in Aquarium Conditions. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 6 (3): 231-237.
Koru, E., Deniz, M. 2017. The seasonal changes and algal flora of Çamaltı Saltworks (Sasalı / İzmir). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(4): 431-442.
Sözlü Bildiri
Karadal, O., Türkmen, G., Deniz, M. (2020). Growth Performance of Red Swamp Crayfish (Procambarus clarkii) Fed with Compensatory Feeding Regimes. IV. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, 30-31 Ekim 2020.
Poster Bildiri
Koru, E., Deniz, M., Akın, Z. (2015). Survey on halophlic microalgae Duneliella sp. diversity of Çamaltı Saltpans (Sasalı / İzmir) and its industrial importance. Uluslararası Mikroalg ve Biyoyakıt Konferansı, 30-31 Temmuz 2015, İstanbul, Türkiye.
Deniz, M., Dinçtürk, E., Karaduman, F.R. (2018). Reproduction of bushymouth catfish in aquarium conditions. Uluslararası Mühendislik ve Yaşam Bilimleri Kongresi, 26-29 Nisan 2018, Kastamonu, Türkiye.
Atıf
(2020) Characteristics Of Biological Systems In Çamaltı Solar Saltworks (İzmir/Turkey)

 

Hizmet İçi Eğitimler
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (2021)
Kalite Güvence Sistemi Uygulamaları Eğitimi (2021)
Protokol Kuralları Eğitimi (2021)
Yazışma Kuralları Eğitimi (2021)
Mobbing ve Korunma Yolları Eğitimi (2020)
Protokol Kuralları Eğitimi (2020)
ÜBYS İşlemleri Eğitimi (2020)
Yazışma Kuralları Eğitimi (2020)

 

 

         RIZA ADATEPE

         Görevi: Su Ürünleri Teknik İşler Personeli

         Unvanı: İşçi

         E-posta: riza.adatepe@ikcu.edu.tr

 

 

 

 

Öğrenim Bilgileri

Balatçık İlköğretim Okulu

 

Hizmet İçi Eğitimler
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (2021)
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Mobbing ve Korunma Yolları Eğitimi (2020)
Temizlik Eğitimi        

Menüyü Kapat