İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Su Kalitesi Laboratuvarı

Su kalitesi laboratuvarının başlıca konu alanları, su kalitesi kriterlerinin değerlendirilmesi, su kirliliği temel faktörlerini ve bu kirliliğe neden olan etkenlerin araştırılması ve önlenmesidir. Araştırma projeleri ile deniz ve tatlı su ortamlarından alınan su ve sediment örneklerinde fizikokimyasal değişimler, nütrient madde, ötrofikasyon, organik madde değişimi gibi analizler ve bunların organizma üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Bunun yanı sıra çevresel etkenlerin sular üzerindeki değişimlerini inceleyerek gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasında yardımcı olunmaktadır. Yapılan çalışmalar ile lisans ve lisansüstü öğrencilerine uygulama alanı ile birlikte, bu konuda gerekli eğitimlerin alınmasında büyük imkân sağlamaktadır. Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda etki faktörü yüksek dergilerde yayınlar üretilmektedir.

 

Galeri

Menüyü Kapat