İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Dekanın Mesajı

 

Kıymetli Öğrenciler,

2010 yılında kurulan Fakültemiz, günümüzde yenilikçi ve dinamik perspektifiyle Türkiye’nin önde gelen su ürünleri fakülteleri arasında yerini almıştır. Fakültemiz, akademik kadrosunda bulunan 7 profesör, 6 doçent, 7 doktor öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi ile bilgili, donanımlı, inovatif, çözüm üretebilen ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek su ürünleri mühendisleri yetiştirmek hedefini yürütmektedir. Bununla birlikte, sektörün ihtiyaçlarına yönelik bilimsel çalışmalar yürütme vizyonunu da üstlenmiştir. Fakültemizde 3 bölüm ve 7 ana bilim dalı altında temel olarak, deniz, iç su ve diğer sucul alanlarda ekolojik ve çevresel faaliyetlere ilişkin çalışmalar, balıkçılık ve yetiştiricilik uygulamaları, hastalıklara ilişkin teşhis ve tedavi yöntemleri ve işleme teknikleri üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Hem lisans hem de lisansüstü öğrencilerimiz, Çiğli Yerleşkemizde bulunan 13 laboratuvar ve 5 uygulama ünitesinde derslerini teorik olarak işlemenin yanı sıra uygulamalı olarak da bilgi birikimlerini destekleyebilmektedirler. Çipura, levrek, alabalık, yayın balığı, karabalık, tilapya, koi, pengasus, akvaryum balıkları ve kerevit gibi çok geniş bir tür çeşitliliğine sahip olan biyolojik materyal spektrumumuz kapsamında sucul organizmalar ile canlı olarak çalışabilme imkanına sahiptirler. Bununla birlikte, bu birimlerde yürütülen bilimsel çalışmalara da dahil olma fırsatı bulmaktadırlar.

Eğitim-öğretim ve Ar-Ge misyonunun dışında Fakültemiz, toplumsal katkı faaliyetleriyle de toplumumuzun ihtiyaçlarına destek vermektedir. Türkiye’deki benzer içeriğe sahip müzelerin arasında en çok ziyaret edilen Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezimizde, sadece ülkemiz denizlerinden elde edilen balık, sürüngen ve omurgasız canlılara ait örnekler, 225 metrekarelik sergi alanımızda özel yöntemlerle sergilenmektedir. 22 Ekim 2015 tarihinde ziyarete açılan Koleksiyon Merkezimiz, açıldığından beri yoğun bir taleple özellikle Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullar tarafından haftanın üç günü ziyaret edilmektedir. Böylece Fakültemizde, Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) önerdiği üç temel fonksiyon olan eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri bütünleşik olarak yürütülmektedir.

Değerli bir besinsel içeriğe sahip olan ve fonksiyonel bir gıda olarak nitelendirilen su ürünleri, Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapabildiğimiz tek hayvansal üründür. Dolayısıyla güvenilirliği tescillenmiş bir hayvansal ürün olduğunu söylemek mümkündür. Son yıllarda doğal stokların azalmasıyla birlikte sektörümüz daha büyük bir önem kazanmıştır. Doğal stoklarımızı zenginleştirmek için uygulanan balıklandırma çalışmalarının yanı sıra, besin ihtiyacını karşılamaya yönelik yürütülen su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri hız kesmeden devam etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız, 2018 yılında ilk kez yetiştiricilik üretiminin avcılık üretimini geçtiğini bildirilmiştir. Ayrıca, su ürünleri yetiştiriciliğinden yaklaşık 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu verilerin ışığında, mesleğimizin gelecek yıllarda yükleneceği misyonun ve önemin artacağı söylenebilir. Dünya genelinde değeri kabul görmüş su ürünlerinin üretilmesi, doğal stokların azalma sebeplerinin araştırılması, sucul ekosistemlere zarar veren hususların saptanması, balıkçılık faaliyetlerinin düzenlenmesi gibi birçok konu global olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla, yukarıda bahsi geçen tüm konularda etkin görüş ve tecrübeye sahip olan Fakültemizi tercih eden değerli öğrencilerimiz, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinin bu dinamik oluşumunda yer alacaklardır.

          

                                                                                                                                                             Prof. Dr. T. Tansel TANRIKUL

                                                                                                                                                                              Dekan

Menüyü Kapat