İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

İşleme Teknolojisi Laboratuvarı

İşleme teknolojisi alanında; su ürünleri işleme teknolojilerinin geliştirilmesi, su ürünlerinin kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal olarak değerlendirilmesi, su ürünlerinin kalite ve güvenliğinin arttırılması gibi alanlarda araştırmalar yapılmaktadır.

İşleme teknolojisi laboratuvarı, temel işleme teknolojilerinin uygulanması ve ilgili analizlerinin yapılması için kullanılan bir laboratuvardır. Bu laboratuvarda lisans öğrencilerinin bitirme ödevleri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tezleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda lisans ve lisansüstü öğrencileri için birebir uygulama imkânı sağlanmaktadır. Bunların dışında araştırma projeleri de bu laboratuvarlarda yürütülmektedir.

İşleme Teknolojisi Laboratuvarı Olanakları

İnkibatör, Etüv, Derin dondurucu, Buzdolabı, Distilasyon ünitesi, Gıda kurutucu, Sous vide cihazı, Stomacher cihazı, Çalkalayıcı su banyosu, Vakum ambalaj cihazı, Mikroskop, Manyetik karıştırıcı, Vortex cihazı, Biyogüvenlik kabini.

Fakültemiz olanaklarıyla laboratuvarımızda;

  • Alternatif muhafaza metotları ile ilgili çalışmalar,
  • Yenilikçi gıda ambalajlama yöntemleri ile ilgili çalışmalar,
  • Yeni ürün geliştirme ile ilgili çalışmalar,
  • İşleme atıklarının ve yan ürünlerin değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar,
  • Su kaynaklı patojen mikroorganizmaların tespiti ve önleme yöntemleri ile ilgili çalışmalar,
  • Su ürünleri kaynaklı patojen mikroorganizmalara yönelik moleküler düzeyde araştırmalar gerçekleştirilmektedir.

 

 

Menüyü Kapat