İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Biyokimya ve Histolojik Çalışma Laboratuvarı

Biyokimya ve Histolojik Çalışma Laboratuvarında canlı balık materyali üzerinde biyokimyasal, fizyolojik yapı, histolojik yapı üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Alınan doku numuneleri, kan numuneleri, yumurta ve larva örnekleri bu laboratuvarda mikroskop ile 1000 büyütmeye kadar büyütülerek incelenmektedir. Su kalitesi kapsamında amonyak, nitrit, nitrat ve benzeri bileşikler ölçülebilmektedir. Balık dokusu, balık kanı veya su numunesinde sodyum, potasyum ve klor miktarının tayini yapılabilmektedir. Ayrıca biyokimya ve histoloji laboratuvarında lisans ve lisansüstü öğrencileri uygulamalı dersler ve tez çalışmaları kapsamında deneyler yapabilmekte, diğer araştırmacılar da araştırma faaliyetleri kapsamında çalışmalarını yürütebilmektedirler.

Menüyü Kapat