İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Deniz Biyolojisi ve Bentoloji Laboratuvarı

Deniz Biyolojisi ve Bentoloji laboratuvarında, çeşitli örnekleme yöntemleri ile bentik bölgedeki farklı habitat ve derinliklerden toplanan örnekler kalitatif ve kantitatif olarak incelenerek, bentik bölgedeki taksonomik grupların biyo-ekolojilerine ve sistemetik sınıflandırılmalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bentos taksonomisi; biyoçeşitlilik, bentosun dağılımı ve bunun üzerine etki eden biyotik ve abiyotik faktörler; türlerin üreme ve beslenme biyolojileri gibi konular Deniz Biyolojisi ve Bentoloji laboratuvarının başlıca araştırma konularını oluşturmaktadır.

Menüyü Kapat