İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Balık Hastalıkları ve Biyoteknoloji Laboratuvarı

Fakültemiz bünyesindeki Balık Hastalıkları ve Biyoteknoloji Laboratuvarı’nda su ürünleri yetiştiricilik sektörünün en önemli problemlerden biri olan bakteriyel balık hastalıkları üzerine ulusal ve uluslararası BAP ve özel sektör projeleri yürütülmekte olup, hastalıkların izolasyonu, identifikasyonu, alternatif tedavi çalışmaları, balıklarda cerrahi uygulamalar ve hastalıklardan korunmak amacıyla farklı biyolojik ve inorganik kaynaklı immünositumülanların üretimi üzerine çalışılarak uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Etken patojenlerin izolasyon ve identifikasyonunda alternatif yöntemler ile antibiyotik dirençlerinin belirlenmesine yönelik yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yanı sıra, parazitolojik ve mikolojik araştırmalar da yürütülmektedir. Laboratuvar bünyesinde bulunan C class mikrobiyolojik emniyet kabini, mikrosantrifüj, evoparatör, magnetik karıştırıcı, çeker ocak, otoklav ve mikroskoplar ile araştırmacı ve öğrencilere nitelikli bilimsel çalışmalar için gerekli imkanlar sağlanmaktadır.

 

 

Menüyü Kapat