İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

İç Kontrol Standartları Şeması

Kamu İç Kontrol Standartları COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde 18 Standart ve 79 Genel Şart belirlenmiştir.​

Menüyü Kapat