İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

İç kontrol sisteminin bileşenleri

İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri:

Kontrol ortamı standartları

* Etik değerler ve dürüstlük.

* Misyon, organizasyon yapısı ve görevler

* Personelin yeterliliği ve performansı

* Yetki devri

Risk değerlendirme standartları

* Planlama ve programlama

* Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

Kontrol faaliyetleri standartları

* Kontrol stratejileri ve yöntemleri

* Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi

* Görevler ayrılığı

* Hiyerarşik kontroller

* Faaliyetlerin sürekliliği

* Bilgi sistemleri kontrolleri

Bilgi ve iletişim standartları

* Bilgi ve iletişim

* Raporlama

* Kayıt ve dosyalama sistemi

* Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

İzleme standartları

* İç kontrolün değerlendirilmesi

* İç denetim

Menüyü Kapat