İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

İç kontrolün amacı nedir?

İç kontrolün amacı;

a)         Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,

b)         Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

c)         Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,

d)         Karar oluşturup, izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ile bilgi edinilmesini,

e)         Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ile kayıplara karşı korunmasını,

sağlamaktır.

Menüyü Kapat