İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

İç kontrol nedir

İdarenin amaçlarına,  belirlenmiş politikalara ve mevzuata  uygun olarak faaliyetlerin;

  • Etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını,
  • Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,
  • Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini,

sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür (5018 Sayılı Kanunun 55 inci maddesi).

Menüyü Kapat