İşleme Teknolojisi A.B.D.

İşleme teknolojisi anabilim dalımız avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerinin işlenerek muhafazasının sağlanması, alternatif su ürünleri işleme teknolojileri, paketleme yöntemleri, gıda mikrobiyolojisi, gıda biyokimyası, HACCP planı ve kalite kontrol gibi konularda eğitim öğretim faaliyetini gerçekleştirmektedir.

Anabilim dalımız bünyesindeki aşağıda belirtilen olanaklar sayesinde fakültemiz laboratuvarlarında lisans öğrencilerinin bitirme ödevleri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tezleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda lisans ve lisansüstü öğrencileri için birebir uygulama imkânı sağlanmaktadır. Bunların yanı sıra araştırma projeleri de bu laboratuvarlarda yürütülmektedir.

İşleme Teknolojisi Laboratuvarı Olanakları

İnkibatör, Etüv, Derin dondurucu, Buzdolabı, Kjealdahl ünitesi, Çalkalayıcı su banyosu, Vakum ambalaj cihazı, Mikroskop, Manyetik karıştırıcı, Vortex

Diğer Ortak Laboratuvar Olanakları

Saf su cihazı, Steril kabin, Protein distilasyon cihazı, pH metre, Çeker ocak, Evaparatör

İşleme teknolojisi kapsamında raf ömrü, doğa dostu ambalajlama yöntemleri, kalite yönetim sistemleri ve gıda mikrobiyolojisi gibi konularda araştırmalar şuan için gerçekleştirilmektedir.  

Ayrıca su ürünleri işleme sektörü için alternatif muhafaza metotları, yenilikçi gıda ambalajlama yöntemleri, yeni ürün geliştirme, işleme atıklarının ve yan ürünlerin değerlendirilmesi, su kaynaklı patojen mikroorganizmaların tespiti ve önleme yöntemleri ile su kaynaklı patojen mikroorganizmalara yönelik moleküler düzeyde araştırmalar yapılmasıyla ile ilgili konular anabilim dalımızın çalışmayı hedeflediği konular arasındadır.

Galeri


Başa Dön