İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Lisans Eğitimi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nin amacı; su ürünleri sektörünün gelişimine ve sorunların çözümüne aktif bir şekilde katkı sunabilecek, risk ve sorumluluk alabilecek, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, yenilikçi ve üretken su ürünleri mühendisleri yetiştirmektir.
Fakültemizin eğitim-öğretim programlarındaki dersleri, laboratuvar uygulama çalışmaları, teknik amaçlı mesleki geziler sayesinde hedefimiz, öğrencilerimize bir su ürünleri mühendisinin sahip olması gereken tüm niteliklerini kazandırmaktır. Su Ürünleri Fakültesi, yeterli bilgi ve tecrübe donanımına sahip olunan öğrencilerimizin, ulusal ve uluslarararası alandaki bilimsel çalışmalarına daha fazla destek vermekte olup yeni bilgiler üretme, yeni projelerini hayata geçirme görevini üstlenmiştir. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri için en güncel bilgi ve becerileri kazanmaları, sanayi ve toplumun beklentilerini karşılamaları ve onların ilerlemesinde önemli bir liderlik rolü oynamaları için her türlü imkan sunulacaktır.
Su ürünleri sektörünün merkezi olan İzmir gibi büyük bir metropolde, merkezi sayılabilecek bir yerde uygulamalı eğitim verme olanaklarımız, genç ve dinamik idari kadromuz, çok sayıda uluslararası yayınını ve yurt dışı tecrübesi olan akademisyenimiz, uygulamalı eğitim ağırlıklı eğitim düşüncemiz, özel sektörün vereceği desteklerin yanı sıra yeni kurulan bir üniversite olmamız en önemli avantajlarımızdır.  Su ürünleri sektörü açısından önemli olan İzmir'de çok sayıda su ürünleri yetiştiricilik ve işleme tesisi bulunmaktadır. Su ürünleri avcılığı da oldukça gelişmiştir. Tüm bu faaliyetlerin merkezinde bulunma avantajı çok iyi değerlendirilerek, özel sektörle işbirliği içinde çalışılıp, projeler üreterek öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında iş sahibi olacak şekilde yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Su ürünleri sektörü, en hızlı ve istikrarlı büyüyen sektörlerin başında yer almaktadır. Bu sektöre yön verecek, yeniliklere açık, ileri görüşlü ve teknolojiyi mesleğine uygun kullanabilen elemanların yetiştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu nedenle sektöre nitelikli eleman kazandırmak, ancak lisans düzeyinde verilecek eğitimle mümkündür.
Bu bağlamda, Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Programı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini almış ve halen eğitime devam etmektedir.

Mezunlarımız en başta su ürünleri üretimi yapan işletmelerde istihdam edilmektedir. Bunun yanı sıra aşağıdaki alanlarda çalışma imkanı bulabilmektedirler;

 • Balık çiftlikleri ve kuluçkahaneleri,
 • Su ürünleri işleme tesisleri,
 • Balık yemi sanayisi,
 • Balıkçı kooperatifleri,
 • Su ürünleri pazarlama ve satış firmaları,
 • Su ürünleri danışmanlık firmaları,
 • Su ürünleri mekanik ekipmanları üreten firmalar,
 • Tarım ve Orman Bakanlığı,          
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
 • Denizcilik Müsteşarlığı,
 • Denizcilik Meslek Liseleri (Pedagojik Formasyon Eğitimi alarak),
 • Üniversiteler,
 • Belediyeler,
 • Kamu/özel kontrol laboratuvarları,
 • Çevre danışmanlık firmalarında iş imkanı bulabilmektedir.

Menüyü Kapat