İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Mevcut Durum

Akademik Birimler

2021 yılı itibariyle mevcut durum:

Tablo: 2021 Yılı İtibariyle Ana Bilim Dallarında Akademik Personel Dağılımı

Ana Bilim Dalı

Öğretim Üyesi

Araştırma Görevlisi      

Yetiştiricilik

4

1

Hastalıklar

2

1

Balıkçılık Temel Bilimler

4

1

Deniz Biyolojisi

4

-

İç Sular Biyolojisi

1

-

Avlama Teknolojisi

3

-

İşleme Teknolojisi

2

2

TOPLAM

20

5

 

Öğrenci

İlk kez 2012-2013 eğitim öğretim yılında öğrenci alan Fakültemiz yüksek lisans ve doktora eğitimini de sürdürmektedir.

İdari Birimler

Tablo: Su Ürünleri Fakültesi İdari Personel Mevcut Durum

Yıl

Birim

Adet

2021

 

Fakülte Sekreterliği

1

Dekan Özel Kalemi

1

Yazı İşleri Birimi

1

Öğrenci İşleri Birimi

1

Personel İşleri Birimi

1

Maaş Tahakkuk Birimi

1

Kalite Yönetimi Birimi

1

Döner Sermaye ve Satın Alma Birimi

1

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

2

Arşiv Birimi

1

Ağ (Web) Yönetimi Birimi

1

Su Ürünleri Teknik İşler Birimi

4

Destek Hizmetleri Birimi

2

Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi

1

TOPLAM

13*

* Fakülte Sekreteri aynı zamanda Taşınır Kayıt ve Kontrol Biriminde, Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi Personeli aynı zamanda Kalite Yönetimi ve Ağ (Web) Yönetimi Birimlerinde, Taşınır Kayıt Personeli aynı zamanda Döner Sermaye ve Satın Alma Biriminde, Dekan Özel Kalemi aynı zamanda Yazı İşleri Biriminde ve Birim Arşiv Sorumlusu aynı zamanda Personel İşleri Biriminde çalışmaktadır.

 

Menüyü Kapat