İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Stratejik Hedefler

Üniversitemizin vizyon, misyon, temel değerleri ve stratejik hedefleri ışığında, Su Ürünleri Fakültesinin stratejik hedefleri aşağıda sıralanmıştır:

SH.1 Lisans ve lisansüstü eğitimde sürdürülebilir uluslararası kalitede eğitim vermek
1.1. Öğrencilerimize uluslararası standartlara uygun ve akredite olmuş eğitim vermek,
1.2. Lisans ve lisansüstü eğitimde ulusal ve uluslararası öğrenciler tarafından tercih edilen bir fakülte olmak,
1.3. Akademik personelin uluslararası deneyim ve işbirliği içinde olmasını sağlamak ve teşvik etmek,
1.4. Öğrencilerimizin mesleki gelişimlerinin yanında kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek

SH.2 Uluslararası saygın dergilerde yayınlanma veya patent alma potansiyeli yüksek araştırma sayısını arttırmak
2.1. Akademisyenleri ve genç bilim insanlarımızı uluslararası düzeyde nitelikli ve yenilikçi projeler konusunda desteklemek,
2.2. Üniversite-sanayi işbirliğini aktif ve sonuç odaklı ortak projelerle gerçekleştirmek,
2.3. Üretilen bilgilerin saygın dergilerde yayınlanmasını ya da patent alımını teşvik etmek

SH.3. Ulusal-uluslararası tanınırlık
3.1. Yurt dışı eğitim ve işbirliğinin arttırılması için üniversiteler arası ikili anlaşmaların yapılması, 
3.2. Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin Erasmus ve Mevlana programları kapsamında uluslararası hareketliliğini desteklemek

SH.4. Ülke ekonomisi ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamak
4.1. Mezun öğrencilerimizin kısa sürede istihdam edilebilmeleri için günümüz ve gelecekte ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerilere sahip olmaları, 
4.2. Toplumsal sorunların çözümüne yönelik eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri yürütmek,
4.3. Eğitim, araştırma ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği kurmak ve geliştirmek,
4.4. Mezun Takip Sistemi ile iletişimlerin aktif tutulmasını sağlamak

SH.5. Sürekli öğrenme ve personel memnuniyetini arttırmak
5.1. Akademik ve idari personelimizin kariyer gelişimlerini desteklemek,
5.2. Toplam Kalite Yönetimi ile katılımı sağlamak,
5.3. Aidiyet duygusu ve motivasyonu arttıracak uygun koşulları sağlamak

Menüyü Kapat