Misyon-Vizyon

VİZYON (ÖZGÖRÜŞž)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi'nin vizyonu; eğitim-öğretim ve araştırma kalitesiyle ulusal-uluslararası alanda saygın bir kurum olmaktır.

MİSYON (ÖZGÖREV)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi' nin misyonu; Su ürünleri sektörünün geleceğini şekillendirecek "Su Ürünleri Mühendislerini" ve "Bilim İnsanları" yetiştirmektir. Ayrıca ülkemiz su ürünleri kaynaklarından ekosistem temelli faydalanılması ve korunmasına katkı sağlamaktır.


Başa Dön