İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Tarihçe

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Ek 128. Maddesi hükmünce kurulmuştur.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 3 bölüm altında, 7 ana bilim dalından meydana gelmektedir.

Bölümler ve Ana Bilim Dalları;
1. Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü (Balıkçılık Temel Bilimler Ana Bilim Dalı, Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı, İç Sular Biyolojisi Ana Bilim Dalı)
2. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü (Yetiştiricilik Ana Bilim Dalı, Hastalıklar Ana Bilim Dalı)
3. Su Ürünleri Avlama ve işleme Teknolojisi Bölümü (Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı, İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı) şeklindedir.


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi lisans ve lisansüstü eğitim programlarına öğrenci alımı 2012-2013 eğitim-öğretim yılında başlamıştır.
Lisans eğitimi; 4 yıllık temel su ürünleri bilgilerini ve su ürünleri mühendisliği eğitimini içermektedir. Eğitim süresince temel su ürünleri ve mesleki derslerle birlikte kişisel/mesleki gelişime ve uzmanlaşma sürecine katkı sağlayacak dersler yer alacaktır. 1. sınıftan itibaren her dönemde yer alan ana mesleki derslere ilişkin laboratuvar uygulamaları yer almaktadır. Eğitim süresince kullanılan uygulama alanları; Kapalı Devre Balık Yetiştiriiciliği Araştırma Ünitesi, Akvaryum Ünitesi, Su Kalitesi Laboratuvarı, Deniz Biyolojisi ve Bentoloji Laboratuvarı, Balık Hastalıkları ve Biyoteknoloji Laboratuvarı, İşleme Teknolojisi Laboratuvarı,  Avlama Teknolojisi Laboratuvarı ve balıkçı tekneleri olarak sıralanabilir.
Lisansüstü eğitimi; Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Su Ürünleri Ana Bilim Dalında yürütülmektedir. Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz “Su Ürünleri Yüksek Mühendisi” unvanını, doktora programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz “Bilim Doktoru” unvanını alırlar.

Menüyü Kapat