İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Ek Sınav (Tek Ders Sınavı) Duyurusu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve  Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 32.(1) maddesine istinaden;
“Bir öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılda  aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde lisans diploması almak için ilgili mevzuatlarda belirtilen tüm şartları yerine getiriyorsa başarısız olduğu en çok iki dersten ek sınav hakkı verilir.

Son yarıyılda başarısız notu olmadığı halde genel not ortalaması 2.00'nin altına düşen öğrencilere, en çok iki dersten yukardaki koşullar çerçevesinde ek sınav hakkı verilir” denildiğinden yukarıda belirtilen durumlara uygun olan öğrencilerin, ek sınav talepleri  imzalı dilekçeleri ile 20-29 Haziran 2022 tarihleri arasında mesai bitimine (17.30) kadar Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine yapılacak olup, başvuru yapacak öğrencilerimizin dilekçelerini elden teslim etmeleri gerekmektedir.

*Sınavlar 30 Haziran 2022 tarihinde yapılacaktır. Bilgilerinize.

DEKANLIK

Menüyü Kapat