İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Öğrenci Temsilcisi Seçimleri Duyurusu

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Fakültemizde yapılacak olan Öğrenci Temsilcisi seçiminde aday olacak öğrencilerin aşağıda belirtilen dilekçeyi doldurup Dekanlığımız Öğrenci İşleri Birimine en geç 05.11.2021 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Seçim Takvimi

27 Ekim 2021 Başvuruların Başlaması

05 Kasım 2021 Adaylık başvurusu için son gün
 

08 Kasım 2021 Adayların ilanı ve propagandanın başlaması

11 Kasım 2021 Propagandanın sonu ve propaganda araçlarının kaldırılması (Propagandalar belirlenen yerlerde yapılacaktır)

15 Kasım 2021 Fakülte Öğrenci Temsilcilerinin Seçimi (Seçim belirlenen yerde yapılacaktır)

16 Kasım 2021 Fakülte Öğrenci Temsilcisinin İlanı

 

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler

MADDE 6- (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası olmaması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalanasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyet veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması.

 

* Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçimi Aday Dilekçesine erişmek için tıklayınız.

* İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesine erişmek için tıklayınız.

Menüyü Kapat